dummy_tekstpic
Leskisten en educatie over het Land van Leeghwater
 • Museum In Het Houten Huis
  Het educatieve programma van Museum In 't Houten Huis biedt de geschiedenis van het Schermereiland op verschillende manieren aan. Er zijn leskisten met speciale onderwerpen en er is een leskist waarin de algemene geschiedenis verteld wordt.
  Het lesmateriaal wordt op school gebruikt en bestaat uit tekst, voorwerpen, video, boeken en lessuggesties. Per onderdeel is er een indicatie van de tijdsduur gegeven. Elke leskist heeft een uitgebreide handleiding voor de onderwijzer(es). Als afsluiting bezoeken de kinderen het museum. In een rondleiding passeren de onderwerpen waar de kinderen mee gewerkt hebben de revue. Museum in Het Houten Huis heeft vier leskisten voor het basisonderwijs: Vuur (groep 5 & 6), Arm & Rijk (groep 7 & 8), Een kist op een eiland (groep 5 t/m 8) en Scherven uit het Schemereiland.

 • Jan Adriaanszoon Leeghwater
  Het lespakket over de beroemde Rijper Jan Adriaanszoon Leeghwater is heel geschikt als voorbereiding op een spreekbeurt of als hulp bij een werkstuk. De manier van werken is anders dan bij de leskisten: kinderen kunnen zelfstandig, bijvoorbeeld thuis, het lespakket gebruiken. Het pakket is bestemd voor leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het bestaat uit werkbladen met informatie en diverse illustraties.

 • Arrangement Museum & Fort
  Voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs heeft museum Het Houten Huis een programma gemaakt voor een klassikaal bezoek. Het gaat om een arrangement dat is opgesteld in samenwerking met Fort Spijkerboor.

 • Museumgemaal Wilhelmina
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft lespakketten opgesteld voor het basisonderwijs ‘Droppie Water' (Alle groepen van het Basisonderwijs) en ‘Watertoolkit' (Basisonderwijs). De Water Toolkit is een kant-en-klaar lespakket voor leerlingen en leerkrachten, waarmee basisscholen een project over water kunnen organiseren. Dit is een landelijk initiatief van de Junior Kamer. Deelnemende scholen hebben de volledige Water Toolkit gratis tot hun beschikking voor de duur van het waterproject. De toolkit is afgestemd op de verschillende leeftijdscategorieën en biedt o.a. een professionele methode met lessuggesties voor de leerkrachten en allerlei speel- en doematerialen (proefjes, waterweetjes, een complete waterbaan, bijzondere boeken, video/dvd, posters, waterpompen, filters, etc.).

 • Karel en de Kikkerkoning
  Karel en de Kikkerkoning is een educatief belevingsproject en is gericht op de leerlingen van de vier basisscholen in de Beemster. Doel is Werelderfgoed de Beemster meer tot de verbeelding te laten spreken en tot leven te laten komen. Dit wordt bereikt door spel, belevenissen op locatie en activiteiten op school.
  Er worden vier thema's aangeboden, Samenleving, Wonen, Werken en Landschap, elk vanuit een ander aspect van de geschiedenis van de Beemster. Centraal in de projecten staan de belevenissen op locatie. De introductie, de verwerking en de verdieping van deze belevenissen gebeurt in of rondom school. De activiteiten op school zijn te integreren in het normale lesprogramma; de lessen zijn zo veel mogelijk lesvervangend. De projecten worden op 3 niveaus aangeboden: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

 • Van Koe tot Kaas
  In het Land van Leeghwater bevinden zich diverse boerderijen die op afspraak bezocht kunnen worden. Op sommige boerderijen, zoals Kaasboerderij Zeilzicht, is het ook mogelijk om zelf boter of kaas te maken. Een overzicht van onze bezoekboerderijen vindt u op de pagina Uit! tips onder het item "bedrijven te bezoeken". De Nederlandse Zuivel Unie heeft daarnaast diverse (gratis) informatiebrochures, lespakketten en meer voor het lager en middelbaar onderwijs.

 • Kaasboerderij Zeilzicht
  Wat is pasteuriseren, waarvoor dient een kaasboor en hoe komen die gaatjes nu eigenlijk in de kaas... Dit en nog veel meer kom je te weten wanneer je een bezoek brengt aan Kaasboerderij Zeilzicht. Hier kun je niet alleen een video komen bekijken en een rondleiding krijgen over hoe kaas wordt gemaakt maar het ook zelf maken! Er wordt niet alleen kaas gemaakt maar ook karnemelk, boter en yoghurt.

 • Natuurlijk Genoegen
  Natuurlijk genoegen heeft een speciaal programma voor de kinderen: het programma Klaartje Koe voor groep 1 tot en met groep 4. In dit programma bekijken de kinderen een biologische boerderij door de ogen van een koe. Is dit een plek waar een koe graag zou willen wonen? Om deze vraag te beantwoorden gaan de kinderen naar de biologische boerderij "Natuurlijk Genoegen". Daar onderzoeken ze de stal, de wei de koeien en hun voer.
  Voor groep 5 tot en met 8 hebben is er het lesprogramma, 'Advies voor de boer'. In dit programma ontdekken de leerlingen wat de verschillen zijn tussen een biologische en een reguliere veehouderij. Ze ‘ontvangen' op school een brief van veehouder Freek die erover zit te denken om over te gaan op biologische veeteelt. Hij wil echter eerst meer weten hierover en vraagt de leerlingen om advies. De leerlingen gaan op bezoek bij het biologische bedrijf Natuurlijk Genoegen en ontdekken hoe dit functioneert en wat de verschillen zijn met een regulier bedrijf. Aan de hand van de verzamelde gegevens brengen de leerlingen advies uit aan boer Freek. Hierin schrijven ze waarom hij wil of niet zou moeten omschakelen naar biologische veeteelt.
 • Leskist Stellingvan Amsterdam
  Er zijn drie leskisten gemaakt voor basisscholen die vanaf schooljaar 2010-2011 kunnen worden uitgeleend via de bibliotheken in Hoofddorp, Purmerend en IJmuiden. Kosten zijn 50 euro voor een uitleentermijn van 6 weken. Meer informatie over de handleiding en inhoud van de kist: info@erfgoedbijdeles.nl en/of sietskedreschler@cultureelerfgoednh.nl